In deze verklaring informeer ik u over de wijze waarop Administratiekantoor MWB b.v. met uw persoonsgegevens omgaat.

Contactgegevens

Administratiekantoor MWB is de verwerkingsverantwoordelijke en gevestigd aan de Zestienhovensekade 451, 3043 KS te Rotterdam. Tel. 06 5068 1134 email info@administratiekantoormwb.nl

Op wie is deze privacyverklaring van toepassing?

Deze verklaring geldt voor alle personen en ondernemingen waarvan Administratiekantoor MWB de persoonsgegevens c.q. de administratie verwerkt.
Deze Privacy verklaring is van toepassing op:

 • Mijn cliënten
 • Mijn potentiele cliënten met wie ik contact heb gelegd
 • Alle andere personen die contact met mij opnemen, waarvan ik contactgegevens verwerk / opsla.

Welke persoonsgegevens verwerk ik?

Ik verwerk persoonsgegevens, die u zelf aan mij heeft verstrekt.

Persoonsgegevens door u verstrekt kunnen zijn:

 • Contactgegevens en andere persoonsgegevens die nodig zijn ter verwerking van uw administratie.
 • Contactgegevens en andere persoonsgegevens ingevuld op het contactformulier via mijn website.
 • Contactgegevens door u verstrekt tijdens kennismakingsgesprekken, events etc. Zoals gegevens vermeld op visitekaartjes.

Persoonsgegevens verkregen uit andere bronnen:

 • Persoonsgegevens beschikbaar op openbare zakelijke social media platforms zoals LinkedIn.
 • Persoonsgegevens verkregen uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.
 • Persoonsgegevens beschikbar op openbare zakelijke websites.

Waarvoor gebruik ik uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden voor diverse doeleinden door mij geregistreerd, zoals:

 • Het uitvoeren van een overeenkomst waarin u mij de opdracht verstrekt voor het verzorgen van uw financiële administratie.
 • Het verzorgen van de Aangifte Omzetbelasting
 • Het verzorgen van de aangifte Inkomstenbelasting
 • Het verwerken van uw zakelijke boekhouding en hier een jaarrekening van maken t.b.v. de aangifte Inkomstenbelasting
 • Het nakomen van wettelijke verplichtingen zoals contact met de Belastingdienst inzake uw aangiftes.

De wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (WWFT) verplicht mij bepaalde informatie in te winnen en vast te leggen (registratie van identiteitsbewijs zoals ID of paspoort)

 • Het onderhouden van contact met u.
  Uw contactgegevens worden bijgehouden in mijn systeem en kunnen worden gebruikt voor informatie-uitwisseling (tussen u en mij)

De volgende gegevens analyseer ik:

 • Geen !!
 • Ik verstuur geen klanttevredenheidsonderzoeken.
 • Uw gegevens worden NIET doorverkocht.

Rechtsgrond van de verwerking

Ik verwerk persoonsgegevens op basis van een van de volgende rechtsgronden:

 • Toesteming. U geeft mij deze toestemming door onze overeenkomst te ondertekenen. U kunt deze toestemming ook weer intrekken indien u dat wenst.
 • Wettelijke verplichting (wwft en contact belastingdienst)

Verwerkers

Ik gebruik voor het verwerken van uw persoonsgegevens dienstverleners die uitsluitend in mijn opdracht persoonsgegevens verwerken. Ik sluit met deze verwerkers een verwerkingsovereenkomst die voldoet aan de eisen van de Algemene Verordening.

Gegevensbescherming (AVG) daaraan stelt.

Ik werk met Unit4 Multivers Online, Unit4 Fiscaal Gemak Software en bedrijven die hostingdiensten leveren. Verder zijn er ICT-dienstverleners die mij ondersteuning bieden bij het veilig houden van mijn systeem (internet) Dit zijn partijen die zijn aan te merken als verwerker als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Persoonsgegevens delen met derden

Soms is het nodig uw persoonsgegevens met derden te delen. Dit komt door wettelijke verplichtingen die ertoe strekken dat persoonsgegevens aan derden worden doorgegeven. Denk hierbij aan de Belastingdienst. (Loonheffingen) en met het bedrijf dat deze aangiftes voor mij verzorgt. Met andere partijen voor het inwinnen van informatie welke nodig is zal dit altijd in overleg en na goedkeuring van u als klant gaan.

Uw persoonsgegevens worden niet met derden gedeeld voor commerciële doeleinden.

Beveiliging van uw persoonsgegevens

Er zijn meerdere maatregelen genomen om uw gegevens te beschermen.

 • Alarminstallatie
 • Beveiligde website
 • Beveiligd versturen van uw aangiftes met de Belastingdienst
 • Online samenwerken van Unit4 om zo met beveiligingscodes uw gegevens vellig via het web te versturen.
 • Speciale apparatuur welke data lekken registreert
 • Software e.d. ter beveiliging van het internet dat binnenkomt.

Bewaartermijnen

Ik zal uw contactgegevens (NAW, telefoon, email) bewaren zolang onze relatie duurt. Uw administraties zal ik bewaren zolang als wettelijk verplicht en of noodzakelijk is. Hierna zal dit, na overleg met u, vernietigd worden.

Vragen of klachten

U heeft het recht tot inzage, rectificatie en verwijdering van persoonsgegevens in mijn registers. Voor klachten over verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact met mij opnemen.

Marian Bergman telnr. 06 5068 1134 Mocht dit niet tot een gewenste oplossing leiden kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Veranderingen

Privacywetgeving is aan sterke verandering onderhevig. Ook mijn privacyverklaring kan om die reden wijzigen. Ingrijpende wijzigingen worden via mijn website bekend gemaakt.

18 juni 2018