MWB Administratie voor ZZP ers, kleine MKB er en andere ondernemers zonder personeel

Marian Bergman kan alle facetten van zaken met de Belastingdienst voor u regelen. Zij verzorgt voor u:

 • Uw aangifte inkomstenbelasting
 • Berekening en aangifte BTW
 • Begeleiding van eventuele bezwaren
 • Advies wanneer dat nodig is of u dit wilt
 • Tijdige en correcte informatie over wijzigingen in de regels en wetten die voor u van belang zijn

Verwerking van uw administratie

Marian Bergman kan ook uw gehele administratie voor u beheren. Of u nu een schoenendoos met bonnen en facturen heeft of een keurig geordende map, u kunt uw originele papieren administratie bij Marian Bergman inleveren. Zij verwerkt uw boekhouding vervolgens overzichtelijk in het boekhoudprogramma van Unit4. Dit geeft u:

 • Een ingeboekte administratie, die voldoet aan de eisen van de Belastingdienst.
 • Verwerkte in- en verkoopfacturen, bij- en afschrijvingen van de bankrekening en de kas.
 • Inzage in het actuele financiële overzicht van uw bedrijf.
 • Tijdige aangifte van de omzetbelasting, zodat u op tijd kunt betalen.
 • Aangifte van de Inkomstenbelasting aan het einde van het jaar.
 • De jaarrekening (en indien van toepassing: aangifte van de vennootschapsbelasting en publicatie van de jaarstukken).

Wat is een jaarrekening?

Iedere onderneming is verplicht om een jaarrekening te maken.
Deze geeft een overzicht van de financiële resultaten van een bepaalde periode, dus wat er gedurende het jaar is verdiend en welke kosten er zijn gemaakt. Dit levert uiteindelijk verlies of winst op voor uw bedrijf. De jaarrekening laat ook zien welke veranderingen er zijn geweest en wat deze veranderingen heeft veroorzaakt. Zo weet u welke beslissingen u moet nemen voor het volgende jaar.
Een tussentijds overzicht is altijd op te vragen, wanneer uw boekhouding is bijgewerkt (in de praktijk willen de meeste ondernemers dit overzicht alleen aan het einde van ieder boekjaar).
Marian Bergman stuurt de jaarrekening voor u naar de Belastingdienst, maar u kunt er ook financiering mee aanvragen.

Welke belastingen en heffingen moet u betalen?

Iedere onderneming moet periodiek aangifte doen voor één of meer belastingsoorten. Marian Bergman neemt de taak om deze aangiften te doen graag op zich:

Omzetbelasting: Wie omzet maakt, is als zelfstandig ondernemer bijna altijd verplicht omzetbelasting in rekening te brengen en af te dragen. Dit gebeurt per maand of per kwartaal, en 1x per jaar.
Inkomstenbelasting: Iedereen die in Nederland woont en werkt, moet aangifte doen over zijn of haar inkomsten. Zelfs als u in het buitenland woont en inkomsten hebt uit Nederland, kan het zijn dat u aangifte moet doen.
Vennootschapsbelasting: Bent u eigenaar van een BV? Dan moet u voor uw bedrijf aangifte vennootschapsbelasting doen. Ook stichtingen en verenigingen moeten soms aangifte VPB doen.

MWB ondersteuning startende ondernemer

Het starten van een eigen onderneming kost veel tijd. Een goede start gaat vaak vergezeld van een duidelijk opgezet ondernemingsplan. Dit is noodzakelijk als u financiering nodig heeft, en een ondernemersplan geeft u bovendien een helder beeld van de opzet van uw bedrijf en de toekomstmogelijkheden. Marian Bergman helpt u graag met advies en praktische zaken:

 • Het ontwikkelen van uw ondernemingsplan
 • Het kiezen van de bedrijfsvorm/rechtsvorm die het beste bij uw situatie past
 • Inschrijving bij de Kamer van Koophandel
 • Het opzetten van uw administratie
 • De BTW aangiften, correspondentie met de Belastingdienst
 • Aanvragen VAR (Verklaring Arbeids Relatie) indien van toepassing
 • Het correct opstellen van facturen en offertes
 • Begeleiding van besprekingen met de bank
 • Brainstormen over de juiste keuzes voor uw onderneming

MWB diensten voor kleine ondernemers met 1 of meer werknemers

Loonadministratie

Wanneer u 1 of meer werknemers in dienst heeft, bent u verplicht een salarisadministratie te voeren. Marian Bergman geeft u tijdig de loonspecificaties voor uw personeel, samen met de netto betaallijst. U hoeft het loon dan alleen nog naar uw personeel over te maken.

Marian verzorgt:

De loonstroken, jaaropgave en de aangifte van de loonheffingen (loonbelasting, premie volksverzekeringen, werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet).
Berekening van vakantiegeld, bruto- en nettoloon.
De (elektronische) correspondentie met de Belastingdienst.
Het opstellen/maken van arbeidsovereenkomsten.
Eventueel een pensioenregeling voor uw werknemers.
Marian houdt u ook op de hoogte van alle actuele ontwikkelingen die betrekking hebben op uw salarisadministratie.

MWB diensten voor de vennootschap

Een vennootschap die winst maakt, kan een deel daarvan uitkeren aan de aandeelhouders. Dit gebeurt meestal in de vorm van dividend. De vennootschap die het dividend uitkeert, betaalt dan dividendbelasting aan de Belastingdienst.
Marian Bergman verzorgt en regelt alle soorten te betalen belasting en heffingen en zorgt dat u alles netjes, overzichtelijk en op tijd in huis heeft.

Verder denkt Marian Bergman graag met u mee over de toekomst van uw bedrijf.